Słowo

poznacie

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady