Słowo

poznanie

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady