Słowo

pozostaje

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 25 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady