Słowo

prawa

(1 - 20) z 81

znaleziono łącznie 84 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 84 razy w 81 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady