Słowo

prawdziwy

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady