Słowo

prosił

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 14 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady