Słowo

przeciw

(1 - 20) z 72

znaleziono łącznie 84 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 84 razy w 72 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady