Słowo

przychodzący

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady