Słowo

przyjmujący

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 11 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady