Słowo

przyszedłby

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 25 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady