Słowo

ręce

(1 - 20) z 71

znaleziono łącznie 75 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 72 razy w 71 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady