Słowo

ręce

(1 - 20) z 70

znaleziono łącznie 74 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 70 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady