Słowo

(1 - 20) z 143

znaleziono łącznie 163 razy w 146 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 160 razy w 143 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady