Słowo

sądzie

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 10 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady