Słowo

słowo

(1 - 20) z 190

znaleziono łącznie 202 razy w 192 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 200 razy w 190 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady