Słowo

sługa

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 51 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady