Słowo

siebie

(1 - 20) z 117

znaleziono łącznie 121 razy w 118 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 120 razy w 117 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady