Słowo

siedem

(21 - 40) z 44

znaleziono łącznie 53 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady