Słowo

skoro

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 30 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady