Słowo

sobą

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 20 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady