Słowo

sobie

(1 - 20) z 78

znaleziono łącznie 81 razy w 79 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 80 razy w 78 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady