Słowo

strachu

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady