Słowo

swoją

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady