Słowo

syn

(1 - 20) z 155

znaleziono łącznie 165 razy w 156 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 164 razy w 155 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady