Słowo

synu

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady