Słowo

szatę

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 15 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady