Słowo

tak samo

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady