Słowo

tam

(1 - 20) z 103

znaleziono łącznie 105 razy w 104 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 104 razy w 103 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady