Słowo

te

(1 - 20) z 221

znaleziono łącznie 235 razy w 223 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 233 razy w 221 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady