Słowo

tego

(1 - 20) z 214

znaleziono łącznie 226 razy w 214 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 226 razy w 214 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady