Słowo

tej

(1 - 20) z 82

znaleziono łącznie 85 razy w 85 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 82 razy w 82 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady