Słowo

to

(1 - 20) z 334

znaleziono łącznie 359 razy w 337 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 356 razy w 334 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady