Słowo

trzeba

(1 - 20) z 80

znaleziono łącznie 81 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 81 razy w 80 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady