Słowo

trzy

(21 - 33) z 33

znaleziono łącznie 41 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady