Słowo

twoich

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 41 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady