Słowo

twoim

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 39 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady