Słowo

twojej

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 44 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady