Słowo

ty

(1 - 20) z 170

znaleziono łącznie 187 razy w 172 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 185 razy w 170 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady