Słowo

tych

(1 - 20) z 160

znaleziono łącznie 177 razy w 168 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 167 razy w 160 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 8 wersetach.

Przekłady