Słowo

tym

(1 - 20) z 111

znaleziono łącznie 115 razy w 113 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 113 razy w 111 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady