Słowo

tym

(1 - 20) z 112

znaleziono łącznie 116 razy w 114 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 114 razy w 112 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady