Słowo

u

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 101 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady