Słowo

uczniów

(1 - 20) z 73

znaleziono łącznie 74 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 73 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady