Słowo

uczniowie

(1 - 20) z 113

znaleziono łącznie 117 razy w 113 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 117 razy w 113 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady