Słowo

uczyni

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 18 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 1 wersecie.

Przekłady