Słowo

upadki

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 9 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady