Słowo

usłyszałem

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 34 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady