Słowo

w

(1 - 20) z 2157

znaleziono łącznie 2783 razy w 2186 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2740 razy w 2157 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 43 razy w 29 wersetach.

Przekłady