Słowo

wśród

(1 - 20) z 100

znaleziono łącznie 108 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 108 razy w 100 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady