Słowo

wśród

(1 - 20) z 101

znaleziono łącznie 109 razy w 101 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 109 razy w 101 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady