Słowo

wam

(1 - 20) z 499

znaleziono łącznie 555 razy w 502 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 552 razy w 499 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady