Słowo

wami

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 55 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 54 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady