Słowo

was

(1 - 20) z 513

znaleziono łącznie 614 razy w 523 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 602 razy w 513 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 12 razy w 10 wersetach.

Przekłady